Wyniki wyszukiwania dla "renderpartial"

8 odpowiedzi

Renderuj częściowo z innego folderu (nie jest udostępniany)

W jaki sposób mogę wyświetlić częściowy (kontrola użytkownika) z innego folderu? Z podglądem 3 zwykłem wywoływać RenderUserControl z pełną ścieżką, ale z uak...

3 odpowiedź

renderowanie częściowe po kliknięciu

Chciałbym wezwać częściowe operacje na niektóre standardowe operacje. Używam tej metody do wywołania częściowego:

4 odpowiedź

przekazywanie parametrów do mojego widoku częściowego?

2 odpowiedź

Jak tworzyć dynamiczne, wielokrotne widoki częściowe przy użyciu wzorca repozytorium w MVC

Próbuję utworzyć ogólną stronę główną, która w zależności od parametru przekazanego do kontrolki będzie wyświetlać inną zawartość (moduły).Na przykład użytko...