Wyniki wyszukiwania dla "hierarchicaldatatemplate"

3 odpowiedź

HierarchicalDataTemplate i HeaderedItemsControl z ControlTemplate nie pokazują zagnieżdżonych danych

1 odpowiedź

WPF wolna wydajność - wiele DataItem = null wiążące ostrzeżenia

Mam kontrolę drzewa, która wykazuje bardzo słabą wydajność i próbuję śledzić źródło problemu.Próbuję ustalić, czy ważne są ostrzeżenia takie jak następujące:

4 odpowiedź

WPF TreeView HierarchicalDataTemplate - powiązanie z obiektem z wieloma kolekcjami podrzędnymi

Próbuję dostać

3 odpowiedź

Jak odwołać się do typu ogólnego w atrybucie DataType tablicy HierarchicalDataTemplate?

3 odpowiedź

Powiązanie poleceń w hierarchicznej tablicy danych

Mam Menu w mojej aplikacji. Wizualizuję go za pomocą hierarchicznego szablonu danych:

1 odpowiedź

Jak powiązać z DataContext HierarchicalDataTemplate z XAML ItemTemplate?

W moim WPF TreeView zdefiniowałem a

2 odpowiedź

TreeView, HierarchicalDataTemplate i dane rekurencyjne

Dla mojego widoku drzewa mam dwie różne klasy, które dostarczają ItemsSource.