Wyniki wyszukiwania dla "android-listview"

1 odpowiedź

Wypełnij Listview z String-Array

1 odpowiedź

nie można przekonwertować z android.app.FragmentManager do android.support.v4.app.FragmentManager

4 odpowiedź

android zmienić czcionkę listview i kolor

1 odpowiedź

requestLayout () niepoprawnie wywołany przez android.widget.RelativeLayout android

1 odpowiedź

moje obrazy są tasowane lub zmieniane, gdy przewijam w widoku listy

2 odpowiedź

Widok listy Android - Uzyskaj tekst niestandardowego widoku listy

Opracowuję aplikację, w której stworzyłem niestandardowy widok listy jako:Kod XML widoku listy jako:

1 odpowiedź

Zmień zachowanie GridView, aby przewijał się poziomo, a nie pionowo

Chcę zrobić

3 odpowiedź

Android: Jak zmierzyć całkowitą wysokość ListView [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Obliczyć rozmiar widoku listy lub jak nakazać mu pełne rozwinięcie [/questions/2312683/calculate-the-size-of-a-list-view-or-how-to-tell-it-to-fully-expand] 12 odpowiedzi Muszę zmierzyć całkowitą wysokość ...

7 odpowiedzi

Widok listy w stylu Gmaila

Chcę utworzyć widok listy podobny pod względem funkcjonalności do aplikacji Gmail dla Androida. Mam na myśli, że możesz wybierać wiersze, klikając obraz po l...

2 odpowiedź

EditText w ListView jest aktualizowany przez onTextChanged podczas przewijania

Szukałem odpowiedzi na to pytanie, ale rozwiązania wydają się nie działać dla mnie. Mam element TextView i EditText w elemencie listy. Próbuję zaktualizować ...