Wyniki wyszukiwania dla "styles"

3 odpowiedź

Jak ustawić inny motyw na Układ

3 odpowiedź

Rozmiar tekstu Spinnera się nie zmienia?

2 odpowiedź

Wybrany element traci styl, gdy fokus przeniósł się do WPF ListBox

Co mam?mam

1 odpowiedź

Niestandardowy kolor kursora w SearchView

Chcę zmienić kolor migającego kursora na aSearchView w pasku akcji (używam Actionbar Sherlock dla kompatybilności). Do tej pory udało mi się zmienić kolor ku...

1 odpowiedź

Android: W jaki sposób powinienem oddzielić kod od stylu?

Począwszy od programowania w systemie Android, pochodzącego z html / php / css, szukałem w Internecie prostego sposobu na oddzielenie mojego kodu od mojego s...

2 odpowiedź

Czy można sprawdzić, czy pewne właściwości CSS są zdefiniowane wewnątrz znacznika stylu za pomocą Javascript?

Piszę skrypt, który musi sprawdzić, czy pewne właściwości CSS są zdefiniowane wewnątrz

5 odpowiedzi

Odstęp między <td>. Dlaczego i jak mogę usunąć?

2 odpowiedź

Jak mogę zmienić styl paska działania API 15

Chcę zmienić styl mojego paska akcji, więc chcę zmienić kolor linii pod paskiem akcji z niebieskiego na pomarańczowy, jak mogę to zrobić?

6 odpowiedzi

Styl przycisku WPF C #

Czy ktoś wie, jak odtworzyć ten styl przycisku w WPF? Jak nie wiem, jak zrobić różne przedziały. Jak również 2 różne teksty i style tekstu?

4 odpowiedź

Zastosuj styl przycisków we wszystkich Windowsach w WPF

Mam konfigurację stylu w moim XAML do tworzenia okrągłego rogu