Wyniki wyszukiwania dla "winforms"

12 odpowiedzi

Jak zatrzymać BackgroundWorker na zdarzeniu zamykającym formularz?

Mam formularz, który spawnuje BackgroundWorker, który powinien zaktualizować własne pole tekstowe formularza (w głównym wątku)

5 odpowiedzi

Ustaw tło widoku siatki danych na przezroczyste

Próbowałem ustawić kolor tła widoku siatki danych na „przezroczysty” względem właściwości, ale powiedział „nie jest prawidłową właściwością”.Jak mogę to zrobić?

2 odpowiedź

Konwersja dyspozytora WPF do Winworks BGworker?

Niedawno nabyłem kod źródłowy opakowania konsoli dla serwera. Program był oryginalnie w WPF, a część kodu była:

1 odpowiedź

Pola wyboru tylko w węzłach dzieci?

Mam wiele pozycji (węzłów) pogrupowanych według kategorii i chcę je wyświetlić w

4 odpowiedź

Jak sprawdzić konkretne pole wyboru wewnątrz datagridview jest zaznaczone, czy nie?

8 odpowiedzi

Pobieranie wartości elementu CheckBoxList

Mam listę CheckBoxList, którą zapełniam danymi. Kiedy próbuję odzyskać zaznaczone przedmioty z listy, mogę tylko chwycić przedmiot porządkowy, nie mogę uzysk...

5 odpowiedzi

Przekaż zmienną między formularzami, klikając przycisk

Mam dwie formularze. Jeden, w którym wykonywany jest cały kod główny. Drugi formularz jest wyświetlany po kliknięciu elementu menu przy użyciu tej metody:

13 odpowiedzi

Unikanie nieszczęść Invoke / BeginInvoke w wielowątkowej obsłudze zdarzeń WinForm?

4 odpowiedź

Dlaczego sterowanie jest niedostępne ze względu na poziom ochrony?

6 odpowiedzi

Problem z NotifyIcon nie znika w aplikacji Winforms