Wyniki wyszukiwania dla "jackson"

1 odpowiedź

JsonIgnore Jacksona

Adnotacja JsonIgnore nie działa dla mnie. Jakieś pomysły dlaczego?

6 odpowiedzi

Nie można przechwycić wyjątku JsonMappingException

2 odpowiedź

jak utworzyć wstawić nowe węzły w JsonNode?

Mam nowy JsonNode, który stworzyłem

1 odpowiedź

bezpośrednio konwertuj plik CSV do pliku JSON za pomocą biblioteki Jackson

Używam następującego kodu:

5 odpowiedzi

Niestandardowa serializacja Jackson JSON dla niektórych pól

Czy istnieje sposób, w jaki Jackson JSON Processor wykonuje niestandardową serializację na poziomie pola? Na przykład chciałbym mieć klasę

3 odpowiedź

Jackson wielu obiektów i ogromnych plików jsona

1 odpowiedź

JsonMappingException: Bieżący token nie START_OBJECT (potrzebny do rozpakowania nazwy roota „Transakcja []”), ale START_ARRAY

2 odpowiedź

Adnotacja @JsonProperty na polu oraz getter / setter

4 odpowiedź

Domyślna strefa czasowa dla deserializacji DateTime z Jacksonem (moduł Joda-Time)

3 odpowiedź

Nie można znaleźć deserializacji dla nie-betonowego typu kolekcji