Wyniki wyszukiwania dla "event-triggers"

9 odpowiedzi

Sprawdź, czy zdarzenie istnieje w elemencie [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:jQuery znajdź programy obsługi zdarzeń zarejestrowane w obiekcie 14 odpowiedziCzy istnieje sposób sprawdzenia, czy zdarzeni...

2 odpowiedź

Transakcja zakończona w wyzwalaczu Partia została przerwana