Wyniki wyszukiwania dla "buffer"

4 odpowiedź

Jak wysłać EOF do Pythona sys.stdin z linii poleceń? CTRL-D nie działa

3 odpowiedź

buforowanie zestawu linii z pliku i przechowywanie go w tablicy w C

Może to być bardzo nieskuteczny sposób, ale jego działanieTen kod czyta plik, przechowuje 8 wierszy tekstu naraz w tablicy globalnej (chciałby mieć lepszą op...

2 odpowiedź

setvbuf nie może uczynić stdin niebuforowanym

Moim głównym zamiarem było zrobienie

3 odpowiedź

Bufory pamięci współdzielonej w C ++ bez naruszania surowych reguł aliasingu

Walczę z implementacją wspólnego bufora pamięci bez łamania surowych reguł aliasingu C99.Przypuśćmy, że mam jakiś kod, który przetwarza niektóre dane i musi ...

1 odpowiedź

Ciąg powracający C ++ wciąż pobiera śmieci

Dlaczego ciąg zwrotny zawiera wszystkie rodzaje śmieci?

2 odpowiedź

Powoduje przepełnienie bufora za pomocą fgets

2 odpowiedź

Dlaczego zmiana wartości SO_RCVBUF nie działa?

Tworzę program, który tworzy gniazdo RAW w celu odczytu całego ruchu. Między wywołaniem socket () i recvfrom () (ostatni jest w pętli, aby wydostać wszystkie...

3 odpowiedź

scanf / getchar działa poprawnie tylko za pierwszym razem w pętli?

Staram się, aby użytkownik wprowadzał liczbę tyle razy, ile chce (i tworzy węzeł listy połączonej dla każdej liczby).Jednak próbowałem wielu metod czyszczeni...

3 odpowiedź

cin dla wejścia int wywołuje char Loop, który ma sprawdzać wejście, aby przejść w stan wild

Jest to funkcja mojej gry, która poprosi o wprowadzenie i cin w „iAuswahl”! Następnie pętla while sprawdza, czy jest to jedna z wartości, których chcę 1-9, j...

3 odpowiedź

Przepełnienie bufora serwera UDP

Piszę aplikację C ++ na Linuksie. Moja aplikacja ma serwer UDP, który wysyła dane do klientów na niektórych wydarzeniach. Serwer UDP odbiera również pewne in...