Wyniki wyszukiwania dla "integer"

4 odpowiedź

Dlaczego zachowanie stałej puli Integer zmienia się na 127?

9 odpowiedzi

Używanie int vs Integer

Natknąłem się na klasę wykorzystującą zmienne Integer, aby przechwycić rozmiar do użycia w pętli for. Czy jest to dobra praktyka, czy powinniśmy używać prymi...

5 odpowiedzi

Jak sprawdzić, czy surowe wejście jest liczbą całkowitą w pythonie 2.7?

2 odpowiedź

Czytanie i drukowanie liczby całkowitej w mipsach

Mój program ma odczytać liczbę całkowitą i wydrukować ją użytkownikowi, ale za każdym razem drukuje 268501230 bez względu na to, co zostało wprowadzone. Każd...

3 odpowiedź

Konwertowanie float na int (float2int) przy użyciu tylko manipulacji bitowych

4 odpowiedź

Czy wielkość liczby całkowitej lub innych typów danych w C zależy od architektury bazowej?

5 odpowiedzi

Uzyskaj unikalną wartość całkowitą z łańcucha

5 odpowiedzi

Pozwól użytkownikom wprowadzać dodatnie liczby całkowite (bez liczb dziesiętnych lub ciągów)?

Wiem, jak poprosić użytkownika o wprowadzenie dodatnich liczb całkowitych, ale nie wiem, jak podejść do kodu, aby uniknąć błędu wejścia, takiego jak wejście ...

4 odpowiedź

Definicja int64_t

6 odpowiedzi

Konwertowanie znaków na liczby całkowite w Javie