Wszystkie pytania programistów IT

2 odpowiedź

Jak przekonwertować współrzędne GPS na pełny adres za pomocą php? [duplikować

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Przeliczanie współrzędnych na adresy map [/questions/7730560/converting-coordinates-into-map-addresses] 2 odpowiedzi Mam współrzędne GPS w formie54.1456123 10.413456. Jak mogę przekonwertować je za pomocą PHP ...

6 odpowiedzi

Różnica między kluczem podstawowym a unikalnym indeksem w SQL Server [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Jaka jest różnica między kluczem podstawowym a unikalnym ograniczeniem klucza? [/questions/3820213/what-is-the-difference-between-primary-key-and-unique-key-constraint] 5 odpowiedziMoja firma jest obecnie w ...

3 odpowiedź

Przekształcanie reprezentacji ciągu listy na rzeczywisty obiekt listy [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Przekształć ciąg znaków z listy na listę [/questions/1894269/convert-string-representation-of-list-to-list] 14 odpowiedzi Mam ciąg, który wygląda identycznie jak lista, powiedzmy: fruits = "['apple', ...

8 odpowiedzi

Konwertuj ciąg daty na datę łańcucha inny format [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Przekształcanie ciągu daty na inny format [/questions/6637469/converting-date-string-to-a-different-format] 5 odpowiedzi Jestem nowy w Javie. Baza danych Postgres zawiera format datyyyyy-MM-dd. ...

1 odpowiedź

Przewiń wewnątrz EditText, który jest w ScrollView [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: android: ViewPager i HorizontalScrollVIew [/questions/6920137/android-viewpager-and-horizontalscrollview] 11 odpowiedzi Czy można przewijać wewnątrz EditText, który jest wScrollView? <ScrollView ...

1 odpowiedź

Remainder on Float in Python [duplicate]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Python modulo on floats [/questions/14763722/python-modulo-on-floats] 3 odpowiedzi Chcę tylko pokazać wyniki operacji w Pythonie. Nie mogę wytłumaczyć >>> 1.0%1.0 0.0 (OK) >>> 1.0%0.1 0.09999.... >>> ...

7 odpowiedzi

tomcat server nie uruchamia serwera i aplikacji w STS [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Deploying Maven projektu zgłasza java.util.zip.ZipException: nieprawidłowy nagłówek LOC (zły podpis) [/questions/32090921/deploying-maven-project-throws-java-util-zip-zipexception-invalid-loc-header-b] 17 ...

4 odpowiedź

Błąd ustawień regionalnych notebooka IPThon [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Błąd szybkiego pelikana pelikana 3.3 „Błąd wartości: nieznane ustawienia regionalne: UTF-8” [/questions/19961239/pelican-3-3-pelican-quickstart-error-valueerror-unknown-locale-utf-8] 5 odpowiedzi Po ...

5 odpowiedzi

Dodaj kolumnę z liczbą kolejnych [duplikatów]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Licz liczbę obserwacji / wierszy na grupę i dodaj wynik do ramki danych [/questions/7450600/count-number-of-observations-rows-per-group-and-add-result-to-data-frame] 9 odpowiedzi Mam ramkę danychdf wygląda ...

8 odpowiedzi

Reverse HashMap klucze i wartości w Javie

To proste pytanie, mam prosty HashMap, którego chcę odwrócić klucze i wartości. HashMap<Character, String> myHashMap = new HashMap<Character, String>(); myHashMap.put('a', "test one"); myHashMap.put('b', "test two"); i chcę utworzyć nową ...