Wszystkie pytania programistów IT

3 odpowiedź

Definicja listy Prolog

hill (+ IntList) się powiedzie, jeśli IntList składa się z monotonicznie rosnących> liczb całkowitych, a następnie monotonicznie malejących liczb całkowitych. Na przykład> [1,2,5,8,11,6,3, -1] to wzgórze, ale [1,2,5,8,11,6,9,3, -1] i [1 , ...

7 odpowiedzi

Wysokość CSSS 100% nie działa [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Dlaczego nie wysokość: 100% pracy, aby rozwinąć div do wysokości ekranu? [/questions/7049875/why-doesnt-height-100-work-to-expand-divs-to-the-screen-height] 9 odpowiedzi Mam div zheight: 100%; ale to nie ...

8 odpowiedzi

Usuń zduplikowane linie bez sortowania [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Jak mogę usunąć duplikaty linii w pliku w systemie Unix? [/questions/1444406/how-can-i-delete-duplicate-lines-in-a-file-in-unix] 8 odpowiedzi Mam skrypt narzędzi w Pythonie: #!/usr/bin/env python import sys ...

3 odpowiedź

Jak łapać zduplikowane wpisy w pliku tekstowym w systemie Linux [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Jak mogę usunąć duplikaty linii w pliku w systemie Unix? [/questions/1444406/how-can-i-delete-duplicate-lines-in-a-file-in-unix] 8 odpowiedziPlik tekstowy 1 1 2 2 3 3 1 1 Chcę złapać1 1 w duplikacie

3 odpowiedź

„pole”, ale jest używane jak „typ” [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: (obiekt) jest „polem”, ale jest używane jak „typ” [/questions/8908803/object-is-a-field-but-is-used-like-a-type] 3 odpowiedzi Otrzymuję komunikat o błędzie, którego nie mogę zrozumieć. Widzę, że jest ...

3 odpowiedź

Zezwolenie na dostęp do właściwości „dokument” [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: error: Odmowa dostępu do właściwości dokumentu „@̶ [/questions/7995223/error-permission-denied-to-access-property-document] 2 odpowiedzi Korzystam z poniższego skryptu, utwórz ten skrypt na mojej ...

1 odpowiedź

<body> właściwość koloru tła nie działa poprawnie z HTML5 DOCTYPE [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Dlaczego moja wysokość div 100% działa tylko po usunięciu DOCTYPE? [/questions/32214152/why-does-my-div-height-100-work-only-when-doctype-is-removed] 5 odpowiedzi Więc mam podstawowy 2-kolumnowy układ HTML, ...

2 odpowiedź

Nie występuje błąd wyrażenia GROUP BY [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: ORA-00979 nie jest grupą według wyrażenia [/questions/1520608/ora-00979-not-a-group-by-expression] 8 odpowiedzi Jestem stosunkowo nowy w bazach danych. Korzystam z Oracle i staram się zaimplementować to ...

3 odpowiedź

HTML linki do lokalnych udziałów sieciowych [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Linkowanie dysku UNC / sieciowego na stronie HTML [/questions/1369147/linking-a-unc-network-drive-on-an-html-page] 3 odpowiedzi Dlaczego te linki nie działają? Jeśli kliknę je w FF lub Chrome, nic się ...

1 odpowiedź

Getting „fatal: Ta operacja musi zostać uruchomiona w drzewie roboczym?” W czystym repozytorium [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: fatal: Ta operacja musi być uruchomiona w drzewie roboczym [duplikat] [/questions/9262801/fatal-this-operation-must-be-run-in-a-work-tree] 1 odpowiedź Jestem nowicjuszem, jeśli chodzi o git i przeszedłem ...