Wyniki wyszukiwania dla "ifstream"

6 odpowiedzi

Szybkie czytanie pliku tekstowego w c ++

Obecnie piszę program w c ++, który obejmuje czytanie wielu dużych plików tekstowych. Każdy ma ~ 400 000 linii, w skrajnych przypadkach 4000 lub więcej znakó...

1 odpowiedź

ifstream.eof () - koniec pliku zostanie osiągnięty przed końcem rzeczywistym

Mam plik binarny z grubsza 11.1G, w którym przechowywana jest seria ramek głębi z Kinect. W tym pliku znajduje się 19437 klatek. Aby odczytać jedną klatkę na...

1 odpowiedź

Nie można zadeklarować elementu klasy ifstream w pliku nagłówkowym

3 odpowiedź

Gdzie program Visual Studio wyszukuje pliki txt podczas przeprowadzania operacji zarządzania plikami?

Wiem, że jest to pytanie noob, ale wcześniej pracowałem z Pythonem i kiedy na przykład chciałeś po prostu uzyskać dostęp do pliku .txt, wszystko co musisz zr...

2 odpowiedź

Czytanie / zapisywanie plików do / z struktury / klasy

Chciałbym odczytać plik do struktury lub klasy, ale po przeczytaniu zebrałem informacje, że nie jest dobrym pomysłem:

3 odpowiedź

Czytaj plik tekstowy na łańcuch. C ++ ifstream [duplikat]

2 odpowiedź

Odczytywanie pliku przy użyciu ifstream

Próbuję odczytać z pliku: plik jest wielowierszowy i zasadniczo muszę przejść przez każde „słowo”. Słowo, które nie jest przestrzenią.Przykładowy plik wejści...

1 odpowiedź

Sprawdzanie błędów C ++ ifstream

3 odpowiedź

Spróbuj obsługiwać wyjątek catch C ++

1 odpowiedź

ifstream :: read nie mówi ile bajtów naprawdę odczytuje?