Wyniki wyszukiwania dla "linq-to-nhibernate"

1 odpowiedź

Zapytanie nhibernate dla elementów, które mają właściwość Dictionary zawierającą wartość

Potrzebuję sposobu na zapytanie w Nhibernate dla elementów, które mają właściwość Dictionary zawierającą wartość.Założyć:

4 odpowiedź

NHibernate.Linq LIKE

Jak mogę wygenerować to zapytanie za pomocą NHibernate.Linq?

1 odpowiedź

Linq do NHibernate i Group By

Używam obecnego dostawcy Linq dla NHibernate (wersja 2.1).Mam dwie jednostki: VideoGame i GameDeveloper, między którymi istnieje relacja wiele do jednego. Pr...

1 odpowiedź

Jak napisać zapytanie linq za pomocą API Criteria lub QueryOver

1 odpowiedź

Linq Nhibernate połączył się z lewicą

Kradzież maakcja własnośćTo jest zapytanie, które próbuję uzyskać w NHibernate.Linq:

1 odpowiedź

Kwerenda agregująca NHibernate dla relacji jeden do wielu

2 odpowiedź

Chęć obciążenia podczas używania Linq w NHibernate 3

3 odpowiedź

Czy zapytanie NHibernate dla określonych dzieci bez leniwego ładowania całej kolekcji?

3 odpowiedź

Pobieranie rekordów według daty z tylko porównaniem części dziennych za pomocą nhibernate