Wszystkie pytania programistów IT

6 odpowiedzi

Jakie są różnice między importami klas a importami pakietów w Javie? [duplikować

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Dlaczego źle używa się symboli wieloznacznych z instrukcją importu Java? [/questions/147454/why-is-using-a-wild-card-with-a-java-import-statement-bad] 14 odpowiedzi W Javie możemy importować zarówno pojedyncze ...

4 odpowiedź

Użyj * w instrukcji importu w Javie [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Dlaczego źle używa się symboli wieloznacznych z instrukcją importu Java? [/questions/147454/why-is-using-a-wild-card-with-a-java-import-statement-bad] 14 odpowiedzi Czy ktoś może mi wyjaśnić instrukcje importu ...

1 odpowiedź

Nie można przypisywać kolumn jako.Daty przez odniesienie w data.table [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Dlaczego ten POSIXct lub ITime traci format / atrybut [/questions/14604820/why-does-this-posixct-or-itime-loses-its-format-attribute] 2 odpowiedzi Przypisuję nową kolumnę jakoDate lubIDate podczas używaniaby ...

2 odpowiedź

Jak mogę uniknąć pojedynczego cytatu w jQuery? [duplikować

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Escape pojedyncze cytaty w jQuery lub JavaScript [/questions/5083646/escape-single-quotes-in-jquery-or-javascript] 4 odpowiedzi Próbuję użyć funkcji zmiany znaczenia, aby uniknąć pojedynczego cudzysłowu: var ...

4 odpowiedź

Rozmiar katalogu [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Jak mogę znaleźć rozmiar wszystkich plików znajdujących się w folderze? [/questions/15495756/how-can-i-find-the-size-of-all-files-located-inside-a-folder] 10 odpowiedzi Czy istnieje sposób, aby uzyskać ...

3 odpowiedź

Dlaczego warto użyć / *, * / wokół argumentów i dlaczego używać >>> podczas wyodrębniania długości tablicy? [duplikować

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Co to jest operator JavaScript >>> i jak go używać? [/questions/1822350/what-is-the-javascript-operator-and-how-do-you-use-it] 6 odpowiedzi Szukałem w instrukcji obsługi javascript na stronie indexOf ...

5 odpowiedzi

tyczka @ jquery.tweet.js nie działa, jak wyświetlić tweety

Użyłem tej wtyczki na mojej stronie do wyświetlania tweetów, ale nawet strona z wtyczkami ma problem: http: //coda.co.za/content/projects/jquery.twitter [http://coda.co.za/content/projects/jquery.twitter/] Kod <div class="columns"> <pre ...

1 odpowiedź

Sumowanie zawartości dwóch obiektów.Counter () [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Czy istnieje jakiś pythonowy sposób łączenia dwóch nagrań (dodawanie wartości dla kluczy pojawiających się w ...

4 odpowiedź

Python: Elegancko scalaj słowniki z sumą () wartości [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Czy istnieje jakiś pythonowy sposób łączenia dwóch nagrań (dodawanie wartości dla kluczy pojawiających się w ...

3 odpowiedź

Przenieś model Django z jednej aplikacji do drugiej [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Jak migrować model z jednej aplikacji django do nowej? 7 odpowiedzi [/questions/1258130/how-do-i-migrate-a-model-out-of-one-django-app-and-into-a-new-one] ...