Wyniki wyszukiwania dla "spring-mvc"

2 odpowiedź

Spring Controller 404 powrócił do trybu po wywołaniu metody POST

Mam kontroler Spring, który jest wywoływany z JQuery.post (). Po wywołaniu wywoływana jest metoda kontrolera i zwracana. Ale w tle Spring zmienia adres URL i...

0 odpowiedzi

hibernacja nawet nie próbuje się połączyć?

Cześć Próbuję nauczyć się hibernacji 4 i WIOSNY 3.2ale nie mogę nawet przejść w stan hibernacji, aby spróbować połączyć się z bazą danych. Ponieważ celowo po...

3 odpowiedź

Co oznacza podwójny symbol wieloznaczny (*) na wzorcu adresu URL mapowania serwletów?

Zastanawiam się, jaka jest różnica w używaniupojedynczy lubpodwójne symbole wieloznaczne opisanie wzorca adresu URL w mapowaniu serwletów.Na przykład: jaka j...

2 odpowiedź

Jak zaprojektować powiadomienia push za pomocą Atmosphere

2 odpowiedź

Spring 3 Security j_spring_security_check

3 odpowiedź

Spring REST: HttpMediaTypeNotSupportedException: typ zawartości 'application / json; charset = UTF-8'

Dostaję powyższy błąd z powodu problemu z Jacksonem, który próbuje deserializować mój POJO.Debugowałem kod i zwraca on fałsz w programie ObjectMapper Jacksona:

3 odpowiedź

integracja springMVC i extjs

2 odpowiedź

Jak zaimplementować niestandardowe właściwości @RequestMapping

Jakoprzykład, braćmapowanie subdomen.Ten artykuł:Zarządzanie wieloma domenami i subdomenami w Google App Engine dla tej samej aplikacji zaleca, aby rozwiązać...

2 odpowiedź

Spring 3 Przetwarzanie żądania nie powiodło się; zagnieżdżonym wyjątkiem jest java.lang.NullPointerException

5 odpowiedzi

Jak egzekwować Zmień hasło przy pierwszym logowaniu użytkownika za pomocą Spring Security

Jaki byłby najbardziej elegancki sposób wprowadzenia zmiany hasła wymuszającego po wstępnym zalogowaniu użytkownika przy użyciu Spring Security?Próbowałem wp...