Wszystkie pytania programistów IT

4 odpowiedź

Jak dowiedzieć się, czy macierz jest pojedyncza? [duplikować

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Jak sprawdzić, czy macierz jest liczbą pojedynczą w Matlabie [/questions/13001800/how-to-find-if-a-matrix-is-singular-in-matlab] 5 odpowiedzi Jak możemy się dowiedzieć, że macierz 4x4 jest pojedyncza, czy ...

3 odpowiedź

Korzystanie z singletonu poza biblioteką DLL [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: C ++ klasa singleton z dll [/questions/6935541/c-a-singleton-class-with-dll] 3 odpowiedzi Mam starszy projekt, który ma klasę singletonową taką jak ta: class Singleton { public: static Singleton& Instance() { ...

3 odpowiedź

R markdown: Dostęp do zmiennej z fragmentu kodu (zakres zmiennej) [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Czy w Sweave jest R Markdown równoważny \ Sexpr {}? [/questions/10629416/is-there-an-r-markdown-equivalent-to-sexpr-in-sweave] 2 odpowiedzi W R Markdown (pakiet knitr), czy mogę uzyskać dostęp do zmiennej ...

5 odpowiedzi

Awaria orientacji UIPopoverController w iOS 6 [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Crash na prezentacji UIImagePickerController pod iOS 6.0 [/questions/12522491/crash-on-presenting-uiimagepickercontroller-under-ios-6-0] 5 odpowiedzi Mój obecny program obsługuje tylko orientację poziomą. W ...

3 odpowiedź

print adres pamięci zmiennej Python [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Dostęp do adresu pamięci obiektu [/questions/121396/accessing-object-memory-address] 8 odpowiedziJak wydrukować adres pamięci zmiennej w Pythonie 2.7? Wiem, że id () zwraca „id” zmiennej lub obiektu, ale nie ...

3 odpowiedź

Zapisać do pliku tekstowego z wielu wątków? [duplikować

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Chiny i pisanie plików [/questions/9972549/threads-and-file-writing] 6 odpowiedzi Mam 20 wątków, które piszą za pomocą funkcji println () w pliku o nazwie results.txt. Jak mogę zsynchronizować je wszystkie? ...

6 odpowiedzi

Szybsze wdrożenie arytmetyki słownej w Prologu

Już stworzyłem działający uogólnionyverbal arytmetyka [http://en.wikipedia.org/wiki/Verbal_arithmetic] solver w Prologu, ale jest zbyt wolny. Uruchomienie prostego wyrażenia zajmuje 8 minut S E N D + M O R E = M O N E Y. Czy ktoś może mi pomóc, ...

7 odpowiedzi

Prolog Operator =: =

W Prologu są pewne specjalne operatory, jednym z nich jest „jest”, jednak ostatnio natknąłem się na operatory =: = i nie mam pojęcia, jak to dział Czy ktoś może wyjaśnić, co robi operator, a także gdzie mogę znaleźć predefiniowaną listę takich ...

1 odpowiedź

Cechy dobrego kodu Prolog? [Zamknięte

Jakie są heurystyki projektowe, które trzeba opanować, aby napisać dobry Prolog? Słyszałem, że doświadczony programista potrzebuje około dwóch lat, aby uzyskać biegłość w Prologu. Skuteczne stosowanie rekurencji jest jej częścią, ale wydaje się, ...

5 odpowiedzi

Jak usunąć liczby parzyste z listy za pomocą Prolog

Muszę usunąć wszystkie liczby parzyste z pierwszej listy i zapisać pozostałe na drugiej liście. Moje pierwsze niedziałające podejście było: remove_even([],[]). remove_even([H1|T1],[H2|T2]):- H1 mod 2 =:= 0, remove_even(T1,_). ...