Wyniki wyszukiwania dla "unit-testing"

1 odpowiedź

Jak mogę przetestować adresy URL django?

Osiągnąłem 100% pokrycie testowe w mojej aplikacji wszędzie oprócz mojego

2 odpowiedź

Jakikolwiek sposób modyfikowania szpiegów Jaśminu na podstawie argumentów?

Mam funkcję, którą chciałbym przetestować, która dwukrotnie wywołuje zewnętrzną metodę API, używając różnych parametrów. Chciałbym wyszydzić ten zewnętrzny i...

4 odpowiedź

Testy jednostkowe z singletonami

Przygotowałem kilka automatycznych testów w środowisku testowym Visual Studio Team Edition. Chcę, aby jeden z testów łączył się z bazą danych zgodnie z norma...

1 odpowiedź

Jak sprawdzić test jednostkowy, że właściwości są oznaczone jako obliczone w modelu ORM?

Jestem utworzony ORM przez Entity Framework 5.0 (C # 4.5) - najpierw baza danych.Niektóre właściwości elementów, które zostały oznaczone jako obliczone (powi...

4 odpowiedź

Jak pokazać moje testy przechodzące / nieudane w Githubie?

4 odpowiedź

Jak można przetestować kod Java EE?

7 odpowiedzi

MOQ - sprawdź, czy wyjątek został zgłoszony

1 odpowiedź

Konfigurowanie dostawcy usług Angular w teście Jasmine

Mam usługę na moim

2 odpowiedź

Jak używać makiet z Wzorem ciast

Mam następującą klasę:

2 odpowiedź

Robolectric buildActivity () ze szpiegiem Mockito?