Wyniki wyszukiwania dla "unit-testing"

1 odpowiedź

Angular.js unitest Dyrektywa z zewnętrznym szablonem przy użyciu html2js - Nie można załadować szablonów

Próbuję przetestować dyrektywę, która używa zewnętrznego szablonu. Spróbowałem wszystkich poniższych rozwiązań bez powodzenia:testowanie ng-dyrektywyJak prze...

6 odpowiedzi

jak naprawić 404 ostrzeżenia dla obrazów podczas testowania jednostki karmy

Jestem jednostką testującą jedną z moich dyrektyw (angularjs) używając grunt / karma / phantomjs / jaśmin. Moje testy przebiegają bez zarzutu

1 odpowiedź

Wdrażaj WAR w osadzonym Tomcat 7

2 odpowiedź

Android ApplicationTestCase za pomocą MockContext

Jestem nowicjuszem w testowaniu Androida i próbuję utworzyć ApplicationTestCase za pomocą MockContext (cóż, faktycznie próbuję użyć Renaming Mock Context). A...

1 odpowiedź

Jak skonfigurować gcov do analizy pokrycia kodu w iPhone SDK?

1 odpowiedź

Jak przeprowadzić test jednostki ServiceStack?

4 odpowiedź

Uruchamianie testów VSTS bez mstest.exe

Z powodów, dla których nie wejdę, wszystkie nasze testy jednostkowe wykorzystują ramy testowe VSTS. Teraz chcę utworzyć skrypt MSBuild, który uruchamia testy...

2 odpowiedź

Używanie makiety do łatania zadania selera w testach jednostkowych Django

1 odpowiedź

Ścieżka do elementu kotwicy jest niezdefiniowana w Rhino z env.js

Wpadłem naproblem wierzę, że jest on zakorzeniony w implementacji tagów zakotwiczenia w Rhino. Chociaż używamenv.js, Podejrzewam, że nie konfiguruję czegoś p...

3 odpowiedź

Aseruj, aby porównać dwie listy obiektów C #