Wyniki wyszukiwania dla "unit-testing"

8 odpowiedzi

Dlaczego testy funkcjonalne nie wystarczają? Co oferują testy jednostkowe?

4 odpowiedź

Jak pozorować datetime.now () w metodzie klasowej dla testów jednostkowych?

3 odpowiedź

Python unittesting: uruchom testy w innym module

Chcę mieć pliki mojej aplikacji w folderze / Pliki, podczas gdy jednostki testowe w / UnitTests, dzięki czemu mam wyraźnie oddzieloną aplikację i test.Aby mó...

3 odpowiedź

Obietnica Angularjs nie zostanie rozwiązana w teście jednostkowym

Używam jaśminu do testu jednostkowego kontrolera angularjs, który ustawia zmienną w zakresie na wynik wywołania metody usługi, która zwraca obiekt obietnicy:

1 odpowiedź

Pytest - niestandardowe wyniki testów

6 odpowiedzi

jak naprawić 404 ostrzeżenia dla obrazów podczas testowania jednostki karmy

Jestem jednostką testującą jedną z moich dyrektyw (angularjs) używając grunt / karma / phantomjs / jaśmin. Moje testy przebiegają bez zarzutu

2 odpowiedź

Jak przetestować dyrektywę angularjs, aby szpiegować wywołanie funkcji?

10 odpowiedzi

Automatyczne testowanie gry

PytanieJak byś dodał automatyczne testowanie do gry?Uważam, że możesz przetestować wiele funkcji silnika gry (tworzenie sieci, tworzenie obiektów, zarządzani...

7 odpowiedzi

Jak symulować dyrektywy, aby umożliwić testowanie jednostkowe dyrektywy wyższego poziomu?

W naszej aplikacji mamy kilka warstw zagnieżdżonych dyrektyw. Próbuję napisać kilka testów jednostkowych dla dyrektyw najwyższego poziomu. Kpiłem z rzeczy, k...

3 odpowiedź

Używając Moq do Mocka parametru konstruktora Func <> i sprawdź, czy został wywołany dwukrotnie

Pytanie z tego artykułu (Jak moq a Func) i dostosowałem go, ponieważ odpowiedź jest niepoprawna.