Wyniki wyszukiwania dla "groovy"

8 odpowiedzi

skrót do tworzenia mapy z listy w groovy?

Chciałbym, żeby to było pewne:

2 odpowiedź

przeznaczenie socket.shutdownOutput ()

4 odpowiedź

Uzyskaj wartości z pliku właściwości za pomocą Groovy

5 odpowiedzi

Jak przekazać parametry lub argumenty do zadania stopniowania

3 odpowiedź

Zagadnienie groovy i grails

Chciałbym dać wam więcej informacji o tym, co się dzieje, ale naprawdę nie mam pojęcia. Próbuję zainstalować pakiet narzędzi grovy i grails ze źródła springs...

3 odpowiedź

Jak przesyłać duże pliki za pomocą RestTemplate?

5 odpowiedzi

JSON do parsera Groovy

Znalazłem wiele rzeczy na temat konwersji Groovy na JSON, ale co dziwne, nie na odwrót.Co jest tam (najlepszym) parserem JSON do Groovy?

3 odpowiedź

Czy mogę zastąpić domyślną odpowiedź RESTClient „HttpResponseException” na> 399 kodów powrotu?

1 odpowiedź

Kompilowanie i używanie klas Groovy z Java w czasie wykonywania?

Mam aplikację, którą chciałbym rozszerzyć, pozwalając użytkownikom definiować klasy w Groovy, ostatecznie implementując niektóre interfejsy.Kluczowym aspekte...

1 odpowiedź

Ogranicz zakres danych podczas korzystania z withCriteria

Obecnie mam następujące 3 klasy domen:User.groovy