Wyniki wyszukiwania dla "ontouchevent"

4 odpowiedź

onTouch, onLongClick razem w Androidzie

Dynamicznie dodam zdjęcia do układu nadrzędnego. I wykonuję operacje powiększania / pomniejszania na Dotyku dodanego obrazu. Chcę usunąć dodany widok na Long...

3 odpowiedź

W onTouchEvent ACTION_UP nie działa

1 odpowiedź

Zidentyfikuj potrójne dotknięcie na widoku niestandardowym

Chcę narysować okrąg, gdy użytkownik dotknie niestandardowego widoku, i na podstawie dotknięcia zmienia kolor koła.

1 odpowiedź

Android: uzyskaj widok tylko po zwolnieniu dotyku

Jestem w trudnej sytuacji, mam nadzieję, że możesz mi w tym pomóc. Mam kilka widoków (TextViews), umieszczonych poziomo jeden po drugim w układzie liniowym. ...

2 odpowiedź

View onTouchListener vs onTouchEvent

Jaka jest różnica między widokiem

4 odpowiedź

Android - Jak powiększyć / pomniejszyć fragment obrazu?

Próbuję pozwolić użytkownikowi na dotknięcie obrazu, a następnie w zasadzie pokaże się lupa powiększająca, która pozwoli użytkownikowi lepiej wybrać określon...

6 odpowiedzi

WebView pozbywa się podwójnego powiększania.

Przeczytałem wiele biletów na temat Powiększania w WebView i nie znalazłem odpowiedzi w moim przypadku.Oto moja konfiguracja:Używam niestandardowego widoku z...

1 odpowiedź

Przenoszenie obrazu w ruchu kołowym na podstawie zdarzeń dotykowych w systemie Android

Próbuję przenieść ImageView (nie obracać). Ruch powinien być na krawędzi koła. Ten krąg jest także widokiem obrazu.w oparciu o zdarzenie onTouch, ACTION_MOVE...

0 odpowiedzi

Android: Stan widoku widoku dziecka naciśnięty z widoku macierzystego w Jelly Bean

1 odpowiedź

Rysowanie linii po palcu - motionevent.getX () i getY () niepoprawna UPDATE