Wyniki wyszukiwania dla "unobtrusive-validation"

2 odpowiedź

Błąd składniowy z parseJSON podczas dyskretnej walidacji

Moja aplikacja MVC generuje następujący kod HTML, który powoduje błąd składni Javascript po przesłaniu (nie wpisuję niczego do dwóch pól tekstowych). Oto wyg...

5 odpowiedzi

Sprawdzanie poprawności atrybutu RemoteAttribute ASP.NET MVC nie działa - działanie nie jest wykonywane

3 odpowiedź

jQuery Validation - form.valid () zawsze zwraca true

6 odpowiedzi

Integracja Twitter Bootstrap z formularzami Asp.net MVC 3

2 odpowiedź

Niestandardowy wzorzec RegularExpressionAttribute brak danych-val-regex dla walidacji po stronie klienta

1 odpowiedź

Dyskretna walidacja nie działa po dodaniu pól wyboru do formularza w mvc 4

Chcę, aby pola wyboru były opcjonalne, czy mają być sprawdzane, czy nie. Ale gdy dodam pole wyboru na mojej stronie, sprawi, że dyskretna walidacja zostanie ...

2 odpowiedź

RequireJS z jQuery Validation

1 odpowiedź

ASP.NET MVC 4 - Sprawdzanie poprawności po stronie klienta nie działa

Korzystam z programu Visual Studio 2012 i nie mogę uzyskać niestandardowej logiki po stronie klienta atrybutu do pracy w celu odtworzenia na mniejszą skalę. ...

1 odpowiedź

Reset walidatora Jquery $ .validator.setDefaults ({onfocusout: false, onkeyup: false}); w MVC3

czy jest jakiś sposób na zresetowanie$ .validator.setDefaults ({onfocusout: false, onkeyup: false}); w MVC3. Chcę zmienić wartość na coś podobnego$ .validato...

1 odpowiedź

Dyskretna walidacja kolekcji

Mój model zawiera kolekcję: