Wyniki wyszukiwania dla "most-vexing-parse"

9 odpowiedzi

Domyślny konstruktor z pustymi nawiasami

Czy jest jakiś dobry powód, dla którego pusty zestaw nawiasów okrągłych (nawiasy) nie jest prawidłowy dla wywołania domyślnego konstruktora w C ++?

1 odpowiedź

Czy jest jakaś różnica między `List x;` a `List x ()`

Tytuł pochodzi ze słynnej stronyC ++ FAQ przez Marshall Cline.Autor twierdzi, że istnieje różnica między dwoma poniższymi przykładami kodu.Załóżmy, że lista ...

2 odpowiedź

Zrozumienie „najbardziej dokuczliwej analizy” - po co zezwalać na niejednoznaczną składnię?

Podczas próby zrozumienia problemu „Najbardziej dokuczliwy parse” w C / C ++, to pytanie natychmiast nasuwa się na myśl - dlaczego składnia powoduje ten prob...