Wyniki wyszukiwania dla "configurationmanager"

1 odpowiedź

dll.config nie został skopiowany do tymczasowego folderu plików asp.net

1 odpowiedź

Visual Studio nie da mi opcji platformy 64-bitowej w menedżerze konfiguracji ..?

4 odpowiedź

Zmiana w ustawieniach aplikacji wymaga ponownego uruchomienia aplikacji, jak mogę uniknąć?

1 odpowiedź

Czym jest hierarchia .net ładowania właściwości konfiguracji systemu

Mam ogólne pytanie, ale wyjaśnię też, dlaczego pytam, żebyś mógł lepiej zrozumieć, o co mi chodzi.Mam dll, który ma adres URL usługi internetowej zdefiniowan...

3 odpowiedź

Jak odczytać wartość systemową z web.config i użyć metody ASP.NET MVC C #

Pracuję nad aplikacją internetową ASP.NET MVC3 (nie napisaną przeze mnie), która ma maksymalny rozmiar wysyłania 100 MB. Teraz ta aplikacja internetowa jest ...

3 odpowiedź

Czy istnieje sposób, aby uzyskać instancję System.Configuration.Configuration na podstawie dowolnego xml?

2 odpowiedź

Różnice w zachowaniu między System.Web.Configuration.WebConfigurationManager a System.Configuration.ConfigurationManager

1 odpowiedź

Jak uzyskać wartości z ConfigSection zdefiniowane jako NameValueSectionHandler podczas korzystania z ConfigurationManager.OpenMappedExeConfiguration

Pobieranie wartości z pliku konfiguracyjnego, który używa sekcji zdefiniowanej przez System.Configuration.NameValueSectionHandler, jest łatwe, gdy używasz bi...

4 odpowiedź

Zmiana App.config w czasie wykonywania

Piszę testową aplikację WinForms / C # / .NET 3.5 dla systemu, który rozwijamy i potrzebowaliśmy przełączyć się między plikami .config w czasie wykonywania, ...

2 odpowiedź

Brak programu Visual Studio: Configuration Manager

Korzystam z pakietu Microsoft Visual Studio Team System 2008 Team Suite.Brak mi pozycji menu „Menedżer konfiguracji”. Przypisałem skrót klawiaturowy do Mened...