Wyniki wyszukiwania dla "scala"

1 odpowiedź

Przykład aktora DSL z Akki doc

Próbuję zaimplementować przykład aktora DSL z akk doc, ale znalazłem błąd,niejednoznaczne wartości ukryte: obie metody senderFromInbox w trait Skrzynka odbio...

1 odpowiedź

Czy w Groovy jest jakaś analogowa funkcja Scala „zip”?

W Scali mogę napisać coś takiego:

6 odpowiedzi

Unikanie ukrytej dwuznaczności w Scali

Próbuję utworzyć niejawną konwersję z dowolnego typu (powiedzmy Int) na ciąg ...Niejawna konwersja na łańcuch oznacza, że ​​metody RichString (takie jak odwr...

1 odpowiedź

Jak dowiedzieć się, która zależność spowodowała pobranie określonej biblioteki?

Podczas uruchamiania mojego projektu SBT w wyjściu konsoli znajduje się linia:

4 odpowiedź

Scala for-loop. Uzyskanie indeksu w odpowiedni sposób

1 odpowiedź

Rozszerzanie stolików SLICK w sposób SUCHY

1 odpowiedź

Konwertuj sekundy od epoki do joda DateTime w Scali

Próbuję wziąć sekundy od epoki i zamienić ją w obiekt DateTime w Scali. Używam joda. Niestety, czy używam sekund lub milisekund, otrzymuję dziwne wyniki. Co ...

2 odpowiedź

Scala Niejawne parametry przekazując funkcję jako argument Czuć adnvatage

Staram się czuć przewagę

2 odpowiedź

Wzorzec Dopasuj wartość „powrotu”

2 odpowiedź

Pomiń ostrzeżenie „odrzucona wartość niejednostkowa”