NUnit: Dostęp do komunikatu o błędzie w TearDown ()

Próbuję zarejestrować wyniki automatycznych testów uruchomionych w NUnit w małej bazie danych, aby dane były łatwo dostępne i bezpieczniej rejestrowane z różnych powodów. (Istnieje około 550 automatycznych testów, a ich uruchomienie może potrwać kilka dni)

Mam już dostęp do statusu końcowego testu (przekazany / nieudany / błąd / anulowany / pominięty itd.), Ale chcę zapisać dodatkowe szczegóły.

Szukam tego w TearDown ().

To jest najbliższa rzecz, jaką mogłem znaleźć, ale nie dostarczyła mi odpowiedzi:https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!msg/nunit-discuss/lXxwECvpqFc/IbKOfQlbJe8J

Pomysły?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion