Wyniki wyszukiwania dla "statusbar"

5 odpowiedzi

Jak utworzyć ikonę paska powiadomień po prawej stronie?

Ok widziałem, że wielu ludzi po prostu odrzuca to pytanie, mówiąc„jest zarezerwowany dla komponentu systemu operacyjnego”„wymaga dostępu do źródła”Mam dostęp...

14 odpowiedzi

iOS 7 - Pasek stanu pokrywa się z widokiem

mam

2 odpowiedź

Dlaczego nie mogę bezpośrednio znaleźć odwołania do klasy StatusBarManager?

Aby dynamicznie przeciągać obszar powiadomień w systemie Android, jedynym rozwiązaniem jest to

3 odpowiedź

Android: Dodawanie tekstu z tekstuWidok na pasek stanu

5 odpowiedzi

Jak wyświetlić tekst na pasku stanu przeglądarki?

Jak możemy zmienić tekst wyświetlany na pasku stanu przeglądarki za pomocą JavaScript (lub jQuery)?

20 odpowiedzi

Jak ukryć pasek stanu iOS

Na moim pasku aplikacji wideo iOS pasek stanu jest ukryty w niektórych kontrolerach widoku. Zrobiłem to za pomocą następującego kodu.

1 odpowiedź

Pobierz ProgressBar, aby wypełnić StatusBarItem

2 odpowiedź

Jak zignorować kliknięcie przycisku „Przycisk ostatniej aktywności” w systemie Android 3.0

7 odpowiedzi

Jak zrobić styl StatusBar lightContent UIImagePickerController?

1 odpowiedź

UIStatusBarStyleLightContent Brak ustawienia bieli baterii?