Wyniki wyszukiwania dla "dtmf"

3 odpowiedź

Generuj sygnały DTMF

Zastanawiam się, czy ktoś nie natknął się na sposób generowania dźwięków w SDK iPhone'a. Próbuję generować dźwięki DTMF i nie mogę znaleźć niczego istotn...

2 odpowiedź

Dzielenie sygnału DTMF z pliku wav przy użyciu Matlaba

Oto kontekst problemu: Mam sygnał DTMF w formacie WAV, muszę zidentyfikować zakodowaną sekwencję numerów. Muszę to zrobić przy użyciu szybkiej transformacji ...

2 odpowiedź

Jak wysyłać sygnały DTMF w aktywnym połączeniu w systemie Android?

Czy można wysyłać sygnały DTMF w aktywnym połączeniu w systemie Android? Próbowałem tego