Wyniki wyszukiwania dla "roxygen2"

1 odpowiedź

Ostrzeżenie R CMD: Funkcje / metody z użyciem w obiekcie dokumentacji… ale nie w kodzie

Piszę pakiet, ale jeden trwały

2 odpowiedź

Wiele funkcji w jednym pliku .Rd

Krótka wersja: Czy mogę naśladować dokumentację

4 odpowiedź

Czy RStudio może automatycznie wygenerować szablon roxygen dla funkcji?

3 odpowiedź

Dołącz przykłady danych do tworzenia pakietów R

Chętnie nauczę się włączać przykłady danych jako komentarze nad funkcjami, takie jak:

1 odpowiedź

Dokumentowanie zamknięć funkcji

4 odpowiedź

Jak nie uruchomić przykładu używając roxygen2?

3 odpowiedź

Jak rozszerzyć metodę S3 z innego pakietu bez ładowania pakietu

Rozwijam pakiet, który ma tę funkcję