Wyniki wyszukiwania dla "knn"

3 odpowiedź

KNN algo w matlab

Pracuję nad systemem rozpoznawania kciuka. Muszę zaimplementować algorytm KNN, aby sklasyfikować moje obrazy. wedługto, ma tylko 2 pomiary, przez które oblic...

2 odpowiedź

kNN: szkolenie, testowanie i walidacja

1 odpowiedź

Zainstalowany pakiet, ale błąd, którego nie można znaleźć funkcji R [duplikat]

Możliwy duplikat:Błąd: nie można znaleźć funkcji… w RPróbuję użyć funkcji knn w R i zainstalowałem kilka pakietów, aby to zrobić (np. KNN, KNNgarden, iped).U...

1 odpowiedź

przy użyciu k-NN w R z wartościami kategorycznymi

Chcę przeprowadzić klasyfikację danych z cechami głównie kategorycznymi. W tym celu odległość euklidesowa (lub dowolna inna liczbowa odległość zakładania) ni...

3 odpowiedź

znajdź wszystkie punkty w zasięgu do dowolnego punktu innego zestawu