Wyniki wyszukiwania dla "icons"

3 odpowiedź

Umieść ikonę w elemencie wejściowym w formie (nie jako obraz tła!) [Zamknięte]

8 odpowiedzi

Ustaw tę samą ikonę dla wszystkich moich formularzy

2 odpowiedź

Jak ustawić ikonę na JFrame podczas używania metody createAndShowGUI ()?

3 odpowiedź

Czy mogę ponownie uzyskać ikonę paska zadań uruchomionej aplikacji, która zaginęła?

Odkąd w końcu mam odpowiedź na to pytanie:Czy możesz wysłać sygnał do Eksploratora Windows, aby odświeżyć ikony paska zadań, który prosi o pozbycie się martw...

4 odpowiedź

JAVAFX 2.0 Jak mogę zmienić ikonę suwaka na suwaku na obraz?

4 odpowiedź

tkinter TclError: błąd podczas odczytu pliku bitmapy

Próbuję ustawić ikonę aplikacji (python3 / tkinter) w ten sposób:

5 odpowiedzi

Kiedy używasz Xcode do tworzenia aplikacji na iPhone'a, jak zmienić ikonę aplikacji?

Kiedy używasz Xcode do tworzenia aplikacji na iPhone'a, jak zmienić ikonę aplikacji? Teraz moja ikona mojej aplikacji jest po prostu biała.

1 odpowiedź

Ukryj ikonę uruchamiania aplikacji na pasku tytułu, gdy aktywność zaczyna się w Androidzie

Przeszukałem SO, ale nie znalazłem podobnych pytań, ponieważ nie jestem pewien, jak to zrobić w zdaniu. Używam ActionBarSherlock, z logo zamiast ikony urucha...

15 odpowiedzi

Zmiana 'ic_launcher.png' w Android Studio

Kiedy po raz pierwszy tworzy się nowy projekt, to okno dialogowe pozwala wskazać jakiś zewnętrzny plik .PNG, a kiedy to okno się zakończy, generuje 4 różne r...

1 odpowiedź

PhoneGap Android: Jak zmusić aplikację do używania ikon z zasobu www zamiast folderu z możliwością zapisu?

Utworzyłem nowy projekt mapy systemu Android za pomocą Eclipse i umieściłem mój istniejący folder WWW w moim projekcie telefonu iPhone.Mam wszystkie ikony i ...