Wyniki wyszukiwania dla "named-scope"

2 odpowiedź

niezdefiniowana metoda `default_scoped? ' podczas uzyskiwania dostępu do zakresu

Otrzymuję ten błąd podczas uzyskiwania dostępu do zakresów.Oto model AR

3 odpowiedź

Jak mieć wiele warunków w nazwanym zakresie?

Mam model użytkownika. Mogę sprawdzić, czy Użytkownik jest administratorem

2 odpowiedź

Rails named_scopes z połączeniami

Próbuję utworzyć named_scope, który używa złączenia, ale chociaż wygenerowany SQL wygląda poprawnie, wynikiem są śmieci. Na przykład:

2 odpowiedź

Sprawdź, czy instancja modelu mieści się w named_scope w szynach