Wyniki wyszukiwania dla "wpf"

3 odpowiedź

Twoway-bind widoku DependencyProperty do właściwości viewmodel?

2 odpowiedź

Powiązanie WPF z rodzicem DataContext

1 odpowiedź

Konstruktor MainWindow zostaje dwukrotnie wywołany

Próbuję ustawić

3 odpowiedź

D3DImage za pomocą DX10

Czy można użyć DirectX 10 (używam SlimDX) z D3DImage WPF? Jedyne przykłady i dokumenty, które mogę znaleźć, pokazują tylko powierzchnie DX9.

4 odpowiedź

Zapobiegaj zmianie rozmiaru kolumn przez użytkownika za pomocą WPF ListView

4 odpowiedź

Jak zmienić kolor tła projektanta XAML w vs2012?

Po prostu próbuję wyświetlić wynik po kodzie XAML w Designer. Trudno jest jednak rozpoznać czarne litery, gdy używam ciemnego motywu w vs2012.Moje pytanie br...

5 odpowiedzi

Jak narysować linię dziesięciu tysięcy punktów za pomocą WPF w ciągu 0,5 sekundy?

piszęWPF kod pokazujący wykres w czasie rzeczywistym, który jest połączoną linią zawierającą około 10 000 punktów. Wyświetlenie obrazu w moim komputerze zajm...

2 odpowiedź

Rozróżnij dwukrotne kliknięcie myszą i kliknięcie myszą w wpf

2 odpowiedź

WPF MessageBox ze wzorem MVVM?

Powiedz, że chcę wyświetlić użytkownikowi błąd sprawdzania poprawności. We wzorze MVVM mogłem mieć etykietę, która jest powiązana z jakąś właściwością na moi...

1 odpowiedź

jak sprawić, aby zdarzenia DispatcherTimer były gładsze w WPF?

W mojej aplikacji WPF użytkownik naciska przycisk, aby uruchomić płynnie obracający się model 3D, i naciska przycisk, aby zatrzymać obrót.Aby to zrobić, twor...