Wyniki wyszukiwania dla "wpf"

2 odpowiedź

Jak uzyskać aktualny czas w różnych krajach w C #

2 odpowiedź

Odpowiednik kanwy w formularzach Windows

Tworzę prostą aplikację do wyświetlania wielu obrazów jeden pod drugim. W WPF użyłem numeru płótna odpowiadającego liczbie obrazów i dodałem te płótna do głó...

3 odpowiedź

Silverlight vs WPF

Moja organizacja rozważa, jakie technologie zastosować w naszej nowej generacji systemów. Będziemy używać .NET, ale nie zdecydowaliśmy, która technologia int...

2 odpowiedź

Jak ustawić IsReadOnly / IsEnabled na całym kontenerze, takim jak Panel lub GroupBox, używając XAML?

3 odpowiedź

Pokaż SelectedIndex w szablonie nagłówka WPF Tabcontrol

W mojej aplikacji mam 1 ... n kontrolki tabulacji z następującą konfiguracją XAML:

3 odpowiedź

WPF: proste powiązanie danych TextBox

5 odpowiedzi

Irytujące automatyczne przewijanie częściowo wyświetlanych elementów w WPF ListView

mamListView wWPF, mój problem polega na tym, że jeśli przedmiot jest częściowo wyświetlany i klikam na przedmiot, lista automatycznie się przewinie, aby cały...

3 odpowiedź

Przejrzyste obramowanie WPF powoduje, że interfejs użytkownika przestaje przerysowywać

Jako kontynuacjamoje poprzednie pytanie, Zastanawiam się, jak poprawnie używać przezroczystych okien. Jeśli ustawiłem moje okno, aby używało przezroczystości...

3 odpowiedź

Dlaczego nie mogę uruchomić narzędzia Snipping z WPF?

3 odpowiedź

HierarchicalDataTemplate i HeaderedItemsControl z ControlTemplate nie pokazują zagnieżdżonych danych