Wyniki wyszukiwania dla "iphone-sdk-3.0"

3 odpowiedź

Nauka podstaw UIScrollView

3 odpowiedź

MKMapView: setRegion nie działa!

Aaaarg ... ok, uspokój się.Czy ktoś miał problem z ustawieniem regionu MKMapView? Nigdy ze mną nie współpracowało.Ten kod:

4 odpowiedź

Ustaw First Responder w MFMailComposeViewController?

Używam Apple'aMailComposer przykładowa aplikacja do wysyłania e-maili z mojej aplikacji (funkcjonalność OS 3.0). Czy możliwe jest ustawienie pól To, Subj...

3 odpowiedź

W jaki sposób iPhone może uzyskać dostęp do innego urządzenia innego niż iPhone przez sieć bezprzewodową lub Bluetooth?

1 odpowiedź

Błąd podczas używania PHP dla APNS iPhone'a

Otrzymałem te komunikaty o błędach z mojego kodu PHP użytego do wysłania wiadomości do APNS ... czy ktoś napotkał ten sam problem?

6 odpowiedzi

iPhone sdk - otwórz sklep z aplikacjami w określonej aplikacji?

Czy istnieje sposób na otwarcie sklepu z aplikacjami na konkretną aplikację? Próbowałem użyć czegoś takiego:

2 odpowiedź

Wyszukaj i wyświetl lokalizacje biznesowe na MKMapView

6 odpowiedzi

deklarowanie zmiennych globalnych w projekcie iPhone'a

4 odpowiedź

Dezaktywuj zwalnianie UIScrollView

Czy istnieje sposób na wyłączenie zwalniania UIScrollView?Chcę zezwolić użytkownikowi na przewijanie płótna, ale nie chcę, aby płótno kontynuowało przewijani...

6 odpowiedzi

Jak zaimplementować widok akordeonu dla aplikacji iPhone SDK?