Wyniki wyszukiwania dla "gyroscope"

2 odpowiedź

Używając żyroskopu Android zamiast akcelerometru. Znajduję mnóstwo kawałków, ale nie ma kompletnego kodu

2 odpowiedź

Uzyskiwanie wektora kierunku w systemie Android

6 odpowiedzi

Natychmiastowa zmiana orientacji systemu iOS

Mam grę, w której orientacja urządzenia wpływa na stan gry. Użytkownik musi szybko przełączać się między orientacją poziomą, pionową i poziomą. Do tej pory r...

1 odpowiedź

Żyroskop na iPhone

Potrzebuję pomocy przy użyciu żyroskopu na iPhonie. Nie rozumiem odczytów z CMAttitude dotyczących wysokości, przechylenia i odchylenia w konkretnej sytuacji...

2 odpowiedź

Czujnik ruchu pionowego

2 odpowiedź

Znajdowanie wektora normalnego na urządzeniu z systemem iOS