Wyniki wyszukiwania dla "uistatusbar"

20 odpowiedzi

preferredStatusBarStyle nie jest wywoływane

6 odpowiedzi

Nie można uruchomić scrollsToTop na iOS7

Docieram do systemu iOS7 w mojej najnowszej aplikacji, a stuknięcie w pasek stanu wydaje się nie przewijać tabeliView ani kolekcjiView na górę.Ustawiłem

5 odpowiedzi

Podczas ukrywania paska stanu mój pasek nawigacji przesuwa się w górę w systemie iOS7

Próbuję ukryć pasek stanu, ale zachować „większą” wysokość paska nawigacji. Teraz, kiedy ukryję pasek stanu, ustawiając

8 odpowiedzi

Zmień kolor tła paska stanu na iOS 7

4 odpowiedź

Jak pokryć również UIStatusBar za pomocą UIView, gdy obejmuję cały ekran UIView? (iPhone)

14 odpowiedzi

Problem z UINavigationBar / Status Bar w IOS7

Końcowa edycja(Zamiast zbyt długiego pytania z edycjami dokonującymi końcowej edycji w celu wyjaśnienia, zobacz inne edycje, jeśli to konieczne).Ustawienia k...

11 odpowiedzi

Jak zapobiec, aby UINavigationBar nie obejmował górnej części widoku w iOS 7?

Po aktualizacji do Xcode 5 paski nawigacji we wszystkich widokach mojej aplikacji przesunęły się w dół. Oto kilka zrzutów ekranu, pierwszy pokazujący wszystk...

5 odpowiedzi

Pasek stanu IOS7 ukryj / pokaż na wybranych kontrolerach

5 odpowiedzi

UIImagePickerController na pasku stanu iOS 7

W io7 pasek stanu na górze widoku jest koszmarem. Niestety udało mi się go uruchomić, więc zostanie umieszczony nad widokiem. Zrobiłem to tak:

3 odpowiedź

Ustaw kolor paska statusu