Wyniki wyszukiwania dla "uistatusbar"

6 odpowiedzi

UISearchBar nakłada się na pasek stanu w iOS

Ja (tak jak wszyscy tutaj inni) wpadam na ten sam problem z nakładaniem się paska stanu, że wszyscy inni, z odrobiną niespodzianki i dlatego otwieram nowe py...

17 odpowiedzi

Jak zmienić kolor tekstu paska stanu w iOS

5 odpowiedzi

Pasek stanu IOS7 ukryj / pokaż na wybranych kontrolerach

11 odpowiedzi

Jak zapobiec, aby UINavigationBar nie obejmował górnej części widoku w iOS 7?

Po aktualizacji do Xcode 5 paski nawigacji we wszystkich widokach mojej aplikacji przesunęły się w dół. Oto kilka zrzutów ekranu, pierwszy pokazujący wszystk...

1 odpowiedź

UIStatusBarStyleLightContent Brak ustawienia bieli baterii?

5 odpowiedzi

Podczas ukrywania paska stanu mój pasek nawigacji przesuwa się w górę w systemie iOS7

Próbuję ukryć pasek stanu, ale zachować „większą” wysokość paska nawigacji. Teraz, kiedy ukryję pasek stanu, ustawiając

2 odpowiedź

Jak wykonać blok kodu w IOS7 nie w IOS6?

6 odpowiedzi

Zmiana koloru tekstu paska stanu na ekranie powitalnym iOS 7

14 odpowiedzi

Problem z UINavigationBar / Status Bar w IOS7

Końcowa edycja(Zamiast zbyt długiego pytania z edycjami dokonującymi końcowej edycji w celu wyjaśnienia, zobacz inne edycje, jeśli to konieczne).Ustawienia k...

3 odpowiedź

Ustaw kolor paska statusu