Wyniki wyszukiwania dla "xaml"

4 odpowiedź

Jawnie odświeżyć DataTemplate z DataTemplateSelector?

Ustawiłem ContentControl.DataTemplateSelector na mój pożądany.Chcę tego zgodnie z poleceniem lub czymkolwiek, wywołaj ContentControl, aby ponownie wybrać sza...

1 odpowiedź

WPF - Path Geometry… Czy istnieje sposób na powiązanie właściwości Data?

2 odpowiedź

Efekt StrikeThrough na TextBlock

2 odpowiedź

Skompiluj / Wykonaj XAML podczas wykonywania programu

Chciałbym utworzyć aplikację WPF, która pobiera kod XAML z bazy danych i wyświetla pobrany kod.Powiedzmy, że baza danych zwraca następujący kod:

2 odpowiedź

Notacja naukowa XAML

2 odpowiedź

Jak utworzyć obramowanie wokół LongListSelector SelectedItem

1 odpowiedź

Dlaczego opakowania środowiska .NET są pomijane w czasie wykonywania podczas ustawiania właściwości zależności w XAML?

Czytam książkę Adama Nathana „WPF 4 Unleashed” i na stronie 82 pojawia się następujące ostrzeżenie:Opakowania właściwości .NET są pomijane w czasie wykonywan...

21 odpowiedzi

Nazwa „XYZ” nie istnieje w przestrzeni nazw „clr-namespace: ABC”

Pracowałem nad tworzeniem niektórych rozszerzeń znaczników i zacząłem uzyskiwać bardzo dziwne zachowania VS. Wyodrębniłem i wskazałem problem w osobnym rozwi...

5 odpowiedzi

Nadaj obramowaniu inny kolor pędzla dla każdego rogu

2 odpowiedź

Jak mogę przełączyć widoczność TextBlock w DataTrigger?

Ten kodPrace (gdy ControlType = „dropDown”, a następnie tłożółty):