Wyniki wyszukiwania dla "normalize"

3 odpowiedź

Jak mogę znormalizować / zwinąć ścieżki lub adresy URL w Pythonie w sposób niezależny od systemu operacyjnego?

5 odpowiedzi

Jak znormalizować listę dodatnich i ujemnych liczb dziesiętnych do określonego zakresu

Mam listę liczb dziesiętnych w następujący sposób:

1 odpowiedź

Zastąp wiele przestrzeni i linii nowej tylko jednym miejscem w PHP

Mam ciąg z wieloma znakami nowej linii.Ciąg:

7 odpowiedzi

Denormalizacja dla zdrowia psychicznego lub wydajności?

Rozpocząłem nowy projekt i mają bardzo znormalizowaną bazę danych. wszystko, co może być wyszukiwane, jest przechowywane jako klucz obcy w tabeli odnośników....

8 odpowiedzi

Jak mogę znormalizować adres URL w Pythonie

Chciałbym wiedzieć, czy normalizuję adres URL w python.Na przykład, jeśli mam ciąg URL, taki jak: „http://www.example.com/foo goo / bar.html "Potrzebuję...

1 odpowiedź

Czy powinienem używać normalize.css w moim projekcie Bootstrap?

Nie mogę dowiedzieć się, czy muszę dodaćnormalize.css arkusz stylów w moim projekcie bootstrap. Używam najnowszej wersji bootstrap, v2.3.2.