Wyniki wyszukiwania dla "volume-rendering"

3 odpowiedź

Szybka interpolacja regularnie pobieranych danych 3D z różnymi interwałami w x, yi z

Mam dane wolumetrycznego obrazowania składające się z wartości próbkowanych na regularnej siatce w x, y, z, ale o nie-sześciennym kształcie woksela (przestrz...