Wyniki wyszukiwania dla "multiple-projects"

1 odpowiedź

SelfHosted AspNet WebAPI z klasami kontrolerów w innym projekcie

Stworzyłem WebAPI SelfNet Hosted z Visual Studio 2012 (.NET Framework 4.5). Włączyłem SSL dla WebAPI. Działa dobrze, gdy kontroler jest zdefiniowany w tym sa...

4 odpowiedź

Jak rozwidlić wiele projektów w jednym repozytorium za pomocą git?

1 odpowiedź

android - wieloprojektowanie zawiera i wyklucza biblioteki

Próbuję zbudować projekt Androida za pomocą Gradle.Ma następującą strukturę: