Wyniki wyszukiwania dla "excel-formula"

1 odpowiedź

Czy istnieje funkcja, której mogę użyć do uzyskania równania dla linii trendu? [Zamknięte]

1 odpowiedź

Czy możliwe jest posiadanie tablicy jako argumentu INDIRECT (), więc INDIRECT () zwraca tablicę? [Zamknięte]

Załóżmy, że mam wektor komórek

2 odpowiedź

Aktywna komórka jako dane wejściowe do formuły

Zastanawiałem się, czy mogę użyć aktywnej komórki, to znaczy komórki, która jest „podświetlona” w danym momencie kwadratową ramką po kliknięciu myszą, jako argument w funkcji. Na przykład utworzyłem tabelę ze średnimi ważonymi o 3 wagach: w1 ...

4 odpowiedź

Data dla poprzedniego poniedziałku Excel

Dzisiaj jest 27.02.2013, czyli Wensday. Potrzebuję formuły, która zwróci mi datę poprzedniego poniedziałku. Która byłaby (02/17/2013)Muszę więc użyć nazwy pl...

2 odpowiedź

Jak śledzić, kto korzysta z mojego arkusza kalkulacyjnego Excel?

Stworzyłem arkusz kalkulacyjny Excel, który mój szef chce umieścić na wewnętrznej stronie firmy. Arkusz kalkulacyjny zawiera rzadko używane, ezoteryczne, ale...

3 odpowiedź

Uzyskaj maksymalną wartość na podstawie unikalnych wartości

Mam dwie kolumny w programie Excel w następujący sposób:

1 odpowiedź

Policz wystąpienia wartości

Mam kolumnę wartości tekstowych z powtarzającymi się wartościami. Chcę utworzyć nową kolumnę unikalnych wartości (bez powtórzeń) i kolumnę z częstotliwością ...

5 odpowiedzi

Łączenie COUNT IF i VLOOK UP EXCEL

Mam wiele arkuszy kalkulacyjnych w

3 odpowiedź

przy użyciu LICZ.JEŻELI z kryteriami wartości pustych z zakresami zmiennymi

2 odpowiedź

Upływające dni Godziny Minuty bez weekendów i świąt Czas

To brzmi prosto, ale wyciągam włosy, próbując znaleźć rozwiązanie. Każda pomoc, zanim pójdę łysy, byłaby świetna.Potrzebuję formuły, która jest w stanieoblic...