Wyniki wyszukiwania dla "contextroot"

2 odpowiedź

Używanie kontekstowego katalogu głównego z glassfish-web.xml w GlassFish 3

Niedawno przełączyliśmy się na Glassfish 3.1.2.2 i mamy kilka aplikacji internetowych w postaci plików wojennych. Czasami pożądany kontekstowy root dla tych ...

2 odpowiedź

Kontekstowy kontekst aplikacji Weblogic to nazwa pliku wojny zamiast nazwy określonej w pliku weblogic.xml

Mam aplikację, którą wdrożyłem za pomocą Maven