Wyniki wyszukiwania dla "mean"

1 odpowiedź

Jak obsługiwać więcej niż wiele zestawów danych w programowaniu R?

Ca data <- cut (dane $ Time, breaks = seq (0, max (dane $ Time) +400, 400))  przez (dane $ Oxytocin, cięcia, średnia)ale to działałoby tylko dla danych j...

1 odpowiedź

R pomoc w programowaniu w edycji kodu

Zadałem wiele pytań na ten temat, a wszystkie odpowiedzi były naprawdę pomocne ... ale po raz kolejny moje dane są dziwne i potrzebuję pomocy ... Zasadniczo ...

2 odpowiedź

Harmoniczna średnia w funkcji Pythona?

Mam 2 funkcje, które dają precyzję i wyniki przywoływania, muszę utworzyć funkcję średniej harmonicznej zdefiniowaną w tej samej bibliotece, która używa tych...

1 odpowiedź

Błąd MATLAB: „wcześniej wydawało się, że jest używany jako funkcja lub polecenie”

6 odpowiedzi

R - min, max i średnia elementów niediagonalnych w matrycy

Mam macierz w R i chcę uzyskać:

5 odpowiedzi

Znajdź i zastąp brakujące wartości średnią wierszową

4 odpowiedź

średnia harmoniczna w pytonie

Funkcja harmonicznych średnich w Pythonie (

2 odpowiedź

wektor kolumnowy z wierszem oznacza - z std :: akumulować?

2 odpowiedź

Jak uzyskać znaczenie kolumny tylko dla określonych wierszy?

Muszę uzyskać średnią z jednej kolumny (tutaj: wynik) dla określonych wierszy (tutaj: lata). W szczególności chciałbym poznać średni wynik z trzech okresów:o...

3 odpowiedź

Uzyskaj średnią z wycinka 2D tablicy 3D w numpy

Mam tablicę numpy o kształcie: