Wyniki wyszukiwania dla "real-mode"

1 odpowiedź

Uruchamianie kodu na innym procesorze (zespół x86)

W trybie rzeczywistym na x86, jakie instrukcje musiałyby być użyte do uruchomienia kodu na innym procesorze, w systemie wieloprocesorowym?(Piszę jakiś kod pr...

2 odpowiedź

Rozmiar segmentu w trybie rzeczywistym x86