Wyniki wyszukiwania dla "smp"

1 odpowiedź

Uruchamianie kodu na innym procesorze (zespół x86)

W trybie rzeczywistym na x86, jakie instrukcje musiałyby być użyte do uruchomienia kodu na innym procesorze, w systemie wieloprocesorowym?(Piszę jakiś kod pr...

2 odpowiedź

jak jest używana bariera pamięci w jądrze Linuksa

3 odpowiedź

Czy istnieje prosta mapa równoległa oparta na procesach dla Pythona?

1 odpowiedź

Jak zaimplementowane są wskaźniki percpu w jądrze Linuksa?