Wyniki wyszukiwania dla "machine-learning"

2 odpowiedź

Ile funkcji może obsługiwać scikit?

Mam plik csv o rozmiarze [66k, 56k] (wiersze, kolumny). Jego rzadka matryca. Wiem, że numpy może obsłużyć ten rozmiar macierzy. Chciałbym wiedzieć na podstaw...

2 odpowiedź

Biblioteka w pytonie dla sieci neuronowych do wykreślania ROC, AUC, DET [zamknięte]

14 odpowiedzi

Czy w Pythonie jest zalecany pakiet do uczenia maszynowego? [Zamknięte]

1 odpowiedź

Dokładne wdrożenie RandomForest w Weka 3.7

Po zapoznaniu się z oryginalnym artykułem Breimana (2001), a także z innymi postami na forum, jestem nieco pomylony z faktyczną procedurą stosowaną przez los...

2 odpowiedź

Czy należy normalizować dane i / lub wektory wagi w SOM?

Jestem więc pod wrażeniem czegoś, co (powinno) być proste:Napisałem SOM dla prostego dwuwymiarowego zestawu danych „play”. Oto dane:Możesz sam zobaczyć 3 kla...

2 odpowiedź

Jak grupować pobliskie lokalizacje szerokości i długości geograficznej zapisane w SQL

Próbuję analizować dane z wypadków rowerowych w Wielkiej Brytanii w celu znalezienia czarnych punktów statystycznych. Oto przykład danych z innej strony inte...

5 odpowiedzi

Proste wyjaśnienie klasyfikacji Naive Bayesa

Trudno mi zrozumieć proces Naive Bayes i zastanawiałem się, czy ktoś mógłby to wyjaśnić prostym krok po kroku w języku angielskim. Rozumiem, że potrzeba poró...

4 odpowiedź

Metoda gradientu zstępującego i równania normalnego do rozwiązywania regresji liniowej daje różne rozwiązania

Pracuję nad problemem uczenia maszynowego i chcę użyć regresji liniowej jako algorytmu uczenia się. Zaimplementowałem 2 różne metody wyszukiwania parametrów

2 odpowiedź

Wymień słowa w słownictwie zgodnie z wystąpieniem w korpusie tekstu, Scikit-Learn

Dopasowałem

1 odpowiedź

Multi zmienne pochylenie gradientu w matlab