Wyniki wyszukiwania dla "session-cookies"

8 odpowiedzi

Jak ustawić datę ważności pliku cookie w AngularJS

Chcemy przechowywać informacje o autoryzacji użytkownika w pliku cookie, który nie powinien zostać utracony po odświeżeniu (F5) przeglądarki.Chcemy przechowy...

1 odpowiedź

Jak zmienić ścieżkę cookie jsessionid na root serwera w aplikacji Spring na Jetty?

2 odpowiedź

Jak zapisać session_id jako wartość cookie i wysłać go na serwer w systemie Android?

Pracuję nad aplikacją za pomocą wywołań usług internetowych.Dzwonię do mojego serwisu logowania w następujący sposób

2 odpowiedź

SessionSecurityTokenHandler próbuje odszyfrować SessionSecurityToken w pliku cookie zaszyfrowanym RSA przy użyciu DPAPI; czemu?

Przeczytałem na forach MSDN, blogu Dominica Baiera, aw innych źródłach, że DPAPI nie będzie działać od razu w Azure, i że jednym ze sposobów obsługi uwierzyt...

4 odpowiedź

Powód zmiany nazwy pliku cookie sesji ASP.NET?

1 odpowiedź

Dlaczego Asp.net MVC4 nie może używać zasobnika stanu pamięci SQL Server Session

4 odpowiedź

Brak plików cookie sesji w Internet Explorer 9 Żądania AJAX

Internet Explorer 9 nie wysyła plików cookie sesji z moimi żądaniami AJAX.Gdy wysyłam żądanie uwierzytelnienia do mojego interfejsu API za pośrednictwem AJAX...

2 odpowiedź

Jak wykryć powracającego użytkownika i przekierować go na określony adres URL? [Zamknięte]

2 odpowiedź

Jak działa flaga „Bezpieczna” dla plików cookie?

Znam to ciasteczko

2 odpowiedź

Dlaczego niektóre wartości sesji Flask znikają z sesji po zamknięciu okna przeglądarki, ale potem pojawiają się później, nie dodając ich?