Wyniki wyszukiwania dla "views"

4 odpowiedź

Jak przenieść widok na Androida?

Mam projekt, w którym mam 2 wyzwania:Pierwszy:Przenieś ikonę w miejsce, gdzie palec dotyka ekranu:W tym celu najlepszym podejściem, jakie znalazłem, jest użycie

2 odpowiedź

Przejście od direct_to_template do nowego TemplateView w Django

4 odpowiedź

Argh! Dlaczego System.Web.Mvc.HandleErrorInfo jest przekazywany do moich widoków?

Mam dość frustrujący problem. Moja strona MVC działa w większości dobrze, ale losowo zgłasza błąd (który pokazuje przyjazny błąd użytkownikowi). Kiedy sprawd...

17 odpowiedzi

Czy możemy przekazać parametry do widoku w SQL?

2 odpowiedź

Jak dodać widok nagłówka do listy w systemie Android [zamknięte]

3 odpowiedź

Jak obcinać ciąg w ciągu w UILabel?

1 odpowiedź

Jak osadzić wyniki mojej aplikacji django w szablonie za pomocą czegoś takiego jak {% include ”aplikacja”%}?

1 odpowiedź

Widoki podkatalogów Sinatra

2 odpowiedź

Używaj widoków bazy danych z Hibernate

Mam nazwę tabeli

2 odpowiedź

Widoki i struktura jednostek

Stworzyłem widok w mojej bazie danych, który chciałbym zawrzeć w moim modelu encji. Jednak gdy próbuję zaktualizować model encji za pomocą VS 2008, komunikat...