Wyniki wyszukiwania dla "code-generation"

8 odpowiedzi

Jak powinienem przetestować generator kodu?

To trudne i otwarte pytanie, które znam, ale pomyślałem, że rzucę je na podłogę i zobaczę, czy ktoś ma jakieś ciekawe sugestie.Opracowałem generator kodu, kt...

3 odpowiedź

Jak mogę automatycznie dodawać istniejące elementy do projektu Visual Studio?

1 odpowiedź

Nie można uzyskać dostępu do członków rodzica podczas pracy z adnotacjami makr

2 odpowiedź

Generuj schemat bazy danych z mapowania NHibernate

4 odpowiedź

Generuj i publikuj dokumentację API REST opartą na Ruby

2 odpowiedź

SBT generuje kod za pomocą generatora zdefiniowanego w projekcie

Chciałbym skompilować projekt, który zawiera generator źródeł Java, a następnie skompilować wygenerowany kod w ramach jednego projektu. To znaczy: skompiluj ...

6 odpowiedzi

Funkcja przekazana jako argument szablonu

2 odpowiedź

Generowanie kodu Java z XML w Eclipse

Pracuję nad projektem, który będzie miał kilka klas Java, które są bardzo podobne do siebie i które chciałbym wygenerować z plików XML. To, co chciałbym zrob...

8 odpowiedzi

Jak mogę automatycznie dodać jakiś kod szkieletu podczas tworzenia nowego pliku za pomocą vima

Podczas tworzenia nowego pliku za pomocą vim chciałbym automatycznie dodać jakiś kod szkieletu.Na przykład podczas tworzenia nowego pliku xml chciałbym dodać...

6 odpowiedzi

Jak wydrukować przestrzeń nazw w szablonach T4?