Wyniki wyszukiwania dla "wcf"

3 odpowiedź

Wiele obszarów nazw w komunikacie o błędzie mydła powodującym niepowodzenie deserializacji FaultException

Łączymy się z usługą internetową, a komunikat o błędzie, który otrzymujemy, nie jest deserializacją (w ogóle), a żadna wersja klasy, którą mogę zrobić, nie s...

2 odpowiedź

Czy istnieje znacząca różnica między wykonaniem asynchronicznej usługi [IsOneWay = true] WCF i wywołaniem metody synchronizacji przy użyciu zadania na kliencie?

Jeśli mam zdefiniowaną usługę:

7 odpowiedzi

Konfigurowanie usługi WCF TCP w aplikacji internetowej

Walczę z tym od wielu dni, dosłownie przechodząc przez sto artykułów, podając częściowe wskazówki, jak skonfigurować usługę WCF TCP w aplikacji internetowej....

1 odpowiedź

Jak MapPath z RequestContext w usłudze WCF

1 odpowiedź

Uwierzytelnianie oparte na tokenach w WCF

Tworzę stronę internetową, która będzie zawierać zarówno strony ASP.NET, jak i aplet Flash. Chcę enkapsulować moją logikę biznesową w usłudze WCF, która zost...

3 odpowiedź

Baza klientów nie implementuje członka IDisposable

5 odpowiedzi

Jak mogę określić alternatywny plik konfiguracyjny dla klienta WCF?

Pracuję nad dużym systemem, do którego muszę użyć WCF, aby uzyskać dostęp do usługi internetowej. Mój kod testowy działa poprawnie, teraz muszę zintegrować m...

2 odpowiedź

jak powiązać usługę WCF z adresem IP

2 odpowiedź

Kiedy i gdzie ustawić niestandardowy IOperationInvoker?

Usiłuję rozszerzyć WCF tak, że mogę mieć usługę WWW RESTful, w której dla każdej operacji wykonuję weryfikację nagłówka autoryzacji HTTP, którego wartość uży...

2 odpowiedź

Prosty przykład automappera