Wyniki wyszukiwania dla "wcf"

2 odpowiedź

Jak włączyć śledzenie WCF po stronie klienta?

5 odpowiedzi

WCF + REST: Gdzie są dane żądania?

4 odpowiedź

Udostępnianie Enum z usługą WCF

Mam kilka różnych aplikacji, wśród których chciałbym udostępnić wyliczenie C #. Nie wiem, jak udostępnić deklarację enum między zwykłą aplikacją a usługą WCF...

2 odpowiedź

Problem w korzystaniu z usługi WCF (basicHttpBinding) w Delphi Win32 Client

5 odpowiedzi

W jaki sposób można zignorować właściwość podczas serializacji za pomocą DataContractSerializer?

Używam .NET 3.5SP1 i DataContractSerializer do serializacji klasy. W dodatku SP1 zmienili zachowanie, dzięki czemu nie trzeba dołączać atrybutów DataContract...

2 odpowiedź

Duplex WCF - przekazuj różne powiadomienia do każdego klienta?

Projektuję 2 usługi WCF, z którymi połączą się wszyscy moi klienci. Jedną z tych usług będzie usługa powiadomień.Chciałbym, aby każdy klient łączył się z usł...

5 odpowiedzi

Certyfikat z podpisem własnym w systemie Windows bez makecert?

Mamy aplikację serwera Windows typu shrink wrap, w której musimy utworzyć na serwerze certyfikat z podpisem własnym, który będzie używany przez niektóre usłu...

1 odpowiedź

Załaduj powiązania app.config WCF w aplikacji edge.js

1 odpowiedź

IIS 6.0 zapobiega typom metod „PUT” i „DELETE” w wywołaniach usług internetowych WCF 4.0 (403 zabronione)

Jestem programistą, który próbuje pomóc mojemu administratorowi serwera w ustaleniu, jak rozwiązać ten problem.Ale mam aplikację, która używa konfiguracji be...

3 odpowiedź

Jak mogę dostosować generowanie kodu klienta WCF?

Czy są jakieś narzędzia lub szablony generowania kodu, które pozwolą mi dostosować i rozszerzyć serwery proxy CLF WCF? To nie jest tak, że svcutil jest potwo...