Wyniki wyszukiwania dla "wcf-data-services"

1 odpowiedź

Usługa danych WCF daje 404 podczas tworzenia żądań OData dla typów pochodnych

Myślę, że brakuje mi sztuczki, aby uzyskać usługi danych WCF / OData / Inheritance working; Stworzyłem kilka prostych tabel:

1 odpowiedź

Gdzie ustawić wartość datetime UTC w aplikacji n-warstwowej: warstwa prezentacji, domena lub baza danych?

Wydaje się, że powinno to być oczywiste pytanie, ale miałem pewne problemy ze znalezieniem dobrej odpowiedzi. Buduję aplikację n-warstwową, która musi być za...

2 odpowiedź

Relacja wiele do wielu w usługach RIA .NET

1 odpowiedź

Dlaczego moja odpowiedź oData nie ma właściwości nawigacyjnych

Jeśli spojrzysz na następujący przykładowy plik danych oData, zobaczysz dołączone właściwości nawigacji dla elementów „podrzędnych”, aby określić, który adre...

1 odpowiedź

JQGrid z usługami danych WCF (OData); loadBeforeSend nie jest wywoływany w trybie edycji; Nie można wykonać setRequestHeader

Mam trochę problemów z tą fantastyczną wtyczką jqgrid i moją próbą użycia jej z usługami danych WCF (nie bardzo, ale bardzo podobnymi usługami odata4j). Nawi...

2 odpowiedź

Wyślij obiekt JSON do obiektu usługowego WCF zawsze null

Mam problem z „post'.am uzyskującym obiekt użytkownika zawsze null. Jestem na wyczerpaniu i badam to od wielu dni, więc jeśli ktoś ma jakieś pomysły, pom...

1 odpowiedź

Błąd żądania z usługami danych WCF

Po raz pierwszy konfiguruję usługę OData i mam oczywiście pewne problemy ...Problem polega na tym, że nie mogę uruchomić usługi, otrzymuję „Błąd żądania”.mam...

1 odpowiedź

Jak uaktualnienie z pełnego JSON do światła JSON wpłynie na kogoś, kto tylko przegląda dane, a nie na metadane?

Czy ktoś może mi wyjaśnić zwięźle w prostym języku angielskim z kilkoma punktami, jakie są główne różnice między pełnym gadżetem JSON i światłem JSON dla usł...

3 odpowiedź

Jak zaktualizować jednostkę OData i zmodyfikować jej właściwości nawigacyjne w jednym żądaniu?

Usiłuję zaimplementować to, co uważałem za prosty scenariusz, korzystając z usługi OData dostarczanej przez usługi WCF Data (za pomocą aplikacji OData V3 / j...

2 odpowiedź

Uaktualniono do EF 6 (RTM) - Pobieranie System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectContext nie może być używane do zwracania typu System.Data.Objects

Po prostu zaktualizowałem usługę WCF .NET 4.5, która ma także usługę OData do korzystania z EF 6. Usługa OData pracowała oczywiście przed aktualizacją. Teraz...