Wyniki wyszukiwania dla "multiple-columns"

4 odpowiedź

tabela mysql z 40+ kolumnami

Mam 40+ kolumn w moim stole i muszę dodać kilka innych pól, takich jak aktualne miasto, miasto rodzinne, szkoła, praca, uni, kolaż ..Te dane użytkownika zost...

2 odpowiedź

CSS 3 Column Liquid Layout Dynamiczna kolumna o tej samej wysokości

Zastanawiam się, jak zrobić płynny (15%, 70%, 15%) 3-kolumnowy układ css ma dynamiczne kolumny o równej wysokości, gdzie każda kolumna dynamicznie dopasowuje...

2 odpowiedź

iphone: jak zrobić wiele kolumn w UITableView [duplikat]

Możliwy duplikat:Jak wyświetlić wiele kolumn w UITableView?Mam wiele wierszy i kolumn danych. Ale iPhone UITableView zawiera tylko jedną kolumnę i wiele wier...

4 odpowiedź

wpf grid z dynamicznymi kolumnami

Mam kolekcję, którą chcę powiązać z siatką WPF.Problem, przed którym stoję, polega na tym, że liczba kolumn jest dynamiczna i zależy od kolekcji. Oto prosta ...

3 odpowiedź

znać liczbę kolumn z pliku tekstowego, oddzielonych spacją lub tabulatorem

Muszę znać liczbę kolumn z pliku tekstowego z pływakami.Zrobiłem tak, aby poznać liczbę linii:

1 odpowiedź

SQL: Zlicz różne wartości z jednej kolumny na podstawie wielu kryteriów w innych kolumnach

Próbuję policzyć różne wartości na podstawie wielu kryteriów. Przykładowe dane zawarte poniżej. Table1 ╔════&#x2...

3 odpowiedź

Wiele kolumn do UITableView w iOS

1 odpowiedź

Czy możliwe jest wykonanie kolumn CSS3 w płaszczyźnie poziomej?

Chciałbym wiedzieć, czy możliwe jest tworzenie kolumn CSS3 w poziomie.na przykład. jeśli mam akapity a, b, c oraz d i podaję im „liczbę kolumn: 2”, wynik będ...

7 odpowiedzi

Jak zmienić kolejność kolumn Bootstrap 3 na układzie mobilnym?

3 odpowiedź

SQL Server tworzy wiele indeksów nieklastrowanych dla jednej kolumny i posiada wiele kolumn tylko w jednym indeksie